Otel Hastane

Hastane

FAKÜLTEMİZ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, bilgi çağına, rekabetçi ve dinamik iş dünyasının zorlu koşullarına hazır bireylerin yetişmesi için işletme ve yönetim bilimleri konularında farklı öğretim programları içermektedir. Fakültemiz bünyesinde İşletme (Türkçe/İngilizce), İşletme (Uzaktan Eğitim), İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Türkçe/İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe/İngilizce) Bölümleri lisans ve lisansüstü programları yer almaktadır.

Fakültemiz kaliteli eğitim anlayışı ve deneyimli akademik kadrosuyla sorgulayan, araştıran, girişimci ve sosyal sorumluluk konularına duyarlı olan bireyleri iş dünyasına katmayı hedeflemektedir. Öğretim programlarımız esnek bir yapıya sahip olarak hazırlanmış, fakülte ve üniversite genelinde alınabilecek çok sayıda seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Böylelikle öğrencilerimizin kariyerlerini planlamalarını kendi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri söz konusu olmaktadır.

Programlar arası geçiş gibi seçim olanaklarının yanı sıra, başarılı öğrenciye çift anadal ve yandal gibi başka bölümlerden ders veya diploma alabilme imkanı sayesinde çağdaş disiplinlerarası çalışmayı destekleyen bir yapı sürdürülmektedir.  

Akademik yetkinliğin yanı sıra özel sektör, kamu sektörü ve finansal piyasalarda önemli görevler üstlenmiş deneyimli akademik kadromuz sayesinde, uluslararası standartlarda hazırlanmış olan lisans ve lisansüstü programlarımız sektörel işbirlikleriyle uygulamalı olarak devam ettirilmekte, dolayısıyla mezunlarımız, öğrencilik yıllarından itibaren iş dünyasında yerlerini almaya başlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz için girişimcilik ruhu kazandırılmakta kendi girişimleri konusunda ilerlemeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

İş koşullarının giderek farklılaştığı, değiştiği, farklı yetkinliklerin ortaya çıktığı ve küresel ölçeğe taşındığı günümüzde farklı sektörlerde yetkinlikleri ile yer alabilen, uygar, katılımcı ve paylaşımcı mezunlarımız ve bu yetkinlik yolculuğuna devam eden öğrencilerimize başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. S. Gonca TELLi
Dekan