AACSB ULUSLARARASI AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN OLARAK AACSB ve SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof.Dr. Gonca TELLİ,  AACSB Uluslararası Akreditasyonuna ilişkin olarak AACSB ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda yaklaşık olarak 250 civarında katılım olmuştur. Bunlar 42 üniversiteden  iki rektör, 31 dekan olmak üzere dışarıdan davetli sayısı toplam 71 akademisyeni  bulmuştur.
Bünyesinde İşletme, Yönetim, Muhasebe barındıran Türkiye'deki fakültelerin dekanlarına yönelik programda; AACSB'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Tim Mescon, Fakültelerin AACSB'ye üye olma süreçleri ve Akreditasyonun katkılarına yönelik bir sunum gerçekleştirmiştir.YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN'un da dahil olduğu toplantıda, Sakarya Üniversitesi'nden  Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN açılış konuşmalarını yapmıştır.   Şu anda Türkiye'de AACSB akreditasyonu alan tek devlet Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Recep PEKER süreçteki tecrübelerini paylaşmıştır.

Prof. Dr. Gonca Telli'nin konuyla ilgili videoları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

https://www.facebook.com/gonca.telli1/videos/10155235643496029/

https://www.facebook.com/gonca.telli1/videos/10155235543316029/