DUYURULAR- HABERLER

BÖLÜM BAŞKANI

Teknolojik gelişmeler bazı engelleri ortadan kaldırmakta, kimi imkânsızlıkları olanaklara çevirmektedir. Bu çerçevede, Maltepe Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı büyük bir olanağa çevirip zaman ve mekân unsurlarının bir engel olmaktan çıkarıp her kesimden, her bölgeden öğrenciye üniversite eğitimi sunmayı amaçlamakta ve bu bağlamda lisans düzeyinde uzaktan eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilecek İşletme lisans programı, örgün eğitim programından içerik ve zenginlik bakımından farksız olup örgün eğitimin bir takım kısıtlarını da ortadan kaldırmaktadır.
 

İş dünyasının beklentileri değerlendirilerek hazırlanan sekiz yarıyıllık lisans programı süresince, öğrencilerimize, matematik, istatistik, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi genel alan bilgileri verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren öğrencilerimize uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik olarak, işletmeciliğin temel işlevleri ile ilgili yönetim, üretim, finans, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi dersler bilgisayar ortamında verilmektedir.


Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitim İşletme lisans programı iş hayatı ve eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen ya da büyük şehirler dışında başka şehirlerde ikamet eden ya da bir takım engelleri olan öğrenci adayları için eşsiz bir olanak sunmaktadır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZBAY