Laboratuvarlar

MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤- TRADEMASTER F襤NANS PLATFORMU

Üniversitemizin Kültür Merkezinde bulunan Finans Platformu 襤 yat覺r覺m ve üniversitemiz ibirliiyle kurulmutur.. 襤 Yat覺r覺m'覺n, üniversite örencilerini finansal ürünlerle tan覺t覺rmay覺 ve yat覺r覺m yapman覺n önemine dikkat çekmeyi hedefledii TradeMaster Kampüs projesi, Maltepe Üniversitesi'nde 08 Mart 2016 tarihinde faaliyete geçti. Bu merkezde neler yapabileceini k覺saca özetlemek gerekirse; örenciler uygulamal覺 portföy yönetimi dersiyle paralel olarak, yurtiçi piyasalarda; BIST100 paylar覺, V襤OP ta belirli kontratlar, Euro, USD, gösterge tahvil, varant ve alt覺n gibi yat覺r覺m araçlar覺 hakk覺nda teorik bilgilerini online ilem platformumuz TradeMaster' da uygulama olana覺 bulacaklar ve gerçek zamanl覺 verilerle sanal ilem gerçekletirilebileceklerdir. 襤 Yat覺r覺m uzmanlar覺n覺n piyasa bilgi ve tecrübelerini örencilerle paylat覺klar覺 ve günlük hayattaki uygulamalar覺 derslere ta覺d覺klar覺 merkez, ayn覺 zamanda bir finans laboratuvar覺 olarak kullan覺lacakt覺r. Gerçek datalar ile piyasalar覺 takip etme ve ilem yapma imkan覺 bulan genç finansç覺lar, düzenlenen üniversite içi ve üniversiteler aras覺 TradeMaster Yat覺r覺m Ligi yar覺malar覺 ile bilgi ve tecrübelerini test edebileceklerdir.

Günümüz sermaye ve para piyasalar覺, son y覺llardaki gelimelerin etkisiyle, her türlü finansal ihtiyaç ve duruma uygun, çok çeitli ürün ve hizmeti sunmaya balam覺t覺r. Gelien teknolojiler, elektronik da覺t覺m kanallar覺n覺n geliimi ve uluslararas覺 piyasalar覺n覺n her geçen gün daha fazla entegre olmas覺, bireylerin sermaye piyasas覺 ürün ve hizmetlere eriimini kolaylat覺rmaktad覺r. Ancak bu ürün ve hizmetlerin önemli bir k覺sm覺, üniversitelerde teorik olarak öretilse bile, pratik olarak uygulamaya geçilmedii sürece anla覺l覺r olmaktan uzak kalabilmektedir. TradeMaster Kampüs projesi ile örencilerin teorik bilgilerini Elektronik Uygulama Merkezinde pratik uygulama ile verimli bir ekilde birletirmesi amaçlanmaktad覺r.