BLM BAKANI

襤ktisat Bölümü; iktisat biliminin temellerini sosyal bilimler bütünlüünden hareketle, kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük arat覺rmalar覺 öne ç覺kararak ele almay覺 amaçlamaktad覺r. 襤ktisad覺n, felsefeden sosyal felsefeye ( moral felsefe), ekonomi politikten iktisat bilimine izledii tarihsel süreci akademik bir zenginlik olarak deerlendiren bölümümüz ülkemizde ve dünyada kar覺la覺lan, ticari toplumu ve geni ölçekte ulusal ve uluslararas覺 toplumu ilgilendiren her sorunun üzerine gidebilmeyi kendisine hedef olarak seçmektedir. Karma覺k iktisadi sorunlara çözüm önerileri gelitirmek, k覺lavuzluk ilevi gören paradigmalara ve paradigmal çat覺malara kuramsal olarak eilmeyi de gerekli k覺lmaktad覺r. 襤ktisad覺n kuramsal tart覺malar覺n覺n, uygulama sorunlar覺n覺n anla覺lmas覺 ve çözüm önerilerinin gelitirilmesi için bir ad覺m olduu düünülmektedir. Bu bak覺la 襤ktisat Bölümü, örencilerinin tart覺arak ve uygulayarak örenebilecekleri bir iklimi yaratmay覺 amaçlamaktad覺r.

 
襤ktisat Bölümü; iktisat disiplininin her alan覺nda örencilere k覺lavuzluk edecek, onlar覺n iktisatç覺 olarak düünebilme ve karar verebilme yeteneini gelitirebilecek, kendi alanlar覺nda uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümümüz, kendi içinde gelitirdii seminerlerle tart覺ma geleneini tüm iktisat derslerine yayg覺nlat覺rarak örencileri bu iklimin içine çekme yolunda önemli ad覺mlar atmaktad覺r. Oluturulan etkin akademik dan覺manl覺k hizmeti ile de örencinin bireysel yeteneklerini kefedebilmek, iktisat disiplinin toplumla duygudal覺k kuran dayan覺mac覺 kimliini öne ç覺karabilmek mümkün olabilmektedir.
 
襤ktisat Bölümü örencileri için finans merkezlerinde, iletmelerde ve sivil toplum örgütlerinde staj olana覺 bulunmaktad覺r. Eitimlerini baar覺yla tamamlay覺p mezun olan örenciler “襤ktisatç覺” unvan覺na sahip olurlar; finans ve bankac覺l覺k sektörünün her kademesinde, kamu kurumlar覺n覺n ve özel irketlerin ekonomik arat覺rma birimlerinde görev alabilirler.

 

 Prof.Dr. Dinç ALADA