BÖLÜM BAŞKANI

İktisat Bölümü; iktisat biliminin temellerini sosyal bilimler bütünlüğünden hareketle, kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları öne çıkararak ele almayı amaçlamaktadır. İktisadın, felsefeden sosyal felsefeye ( moral felsefe), ekonomi politikten iktisat bilimine izlediği tarihsel süreci akademik bir zenginlik olarak değerlendiren bölümümüz ülkemizde ve dünyada karşılaşılan, ticari toplumu ve geniş ölçekte ulusal ve uluslararası toplumu ilgilendiren her sorunun üzerine gidebilmeyi kendisine hedef olarak seçmektedir. Karmaşık iktisadi sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, kılavuzluk işlevi gören paradigmalara ve paradigmal çatışmalara kuramsal olarak eğilmeyi de gerekli kılmaktadır. İktisadın kuramsal tartışmalarının, uygulama sorunlarının anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu bakışla İktisat Bölümü, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir iklimi yaratmayı amaçlamaktadır.

 
İktisat Bölümü; iktisat disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların iktisatçı olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümümüz, kendi içinde geliştirdiği seminerlerle tartışma geleneğini tüm iktisat derslerine yaygınlaştırarak öğrencileri bu iklimin içine çekme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Oluşturulan etkin akademik danışmanlık hizmeti ile de öğrencinin bireysel yeteneklerini keşfedebilmek, iktisat disiplinin toplumla duygudaşlık kuran dayanışmacı kimliğini öne çıkarabilmek mümkün olabilmektedir.
 
İktisat Bölümü öğrencileri için finans merkezlerinde, işletmelerde ve sivil toplum örgütlerinde staj olanağı bulunmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler “İktisatçı” unvanına sahip olurlar; finans ve bankacılık sektörünün her kademesinde, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ekonomik araştırma birimlerinde görev alabilirler.

 

 Prof.Dr. Ergül HAN