BÖLÜM BAŞKANI


İktisat Bölümü; iktisat disiplininin her alanında öğrencilere kılavuzluk edecek, onların iktisatçı olarak düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirebilecek, kendi alanlarında uzman genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümümüz, kendi içinde geliştirdiği seminerlerle tartışma geleneğini tüm iktisat derslerine yaygınlaştırarak öğrencileri bu iklimin içine çekme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Oluşturulan etkin akademik danışmanlık hizmeti ile de öğrencinin bireysel yeteneklerini keşfedebilmek, iktisat disiplinin toplumla duygudaşlık kuran dayanışmacı kimliğini öne çıkarabilmek mümkün olabilmektedir.
 
İktisat Bölümü öğrencileri için finans merkezlerinde, işletmelerde ve sivil toplum örgütlerinde staj olanağı bulunmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler “İktisatçı” unvanına sahip olurlar; finans ve bankacılık sektörünün her kademesinde, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ekonomik araştırma birimlerinde görev alabilirler.

 

 Prof. Dr. Ergül HAN