Hedef ve Görevler

MİSYON

Toplumsal bilimler bütünlüğünden hareketle kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük iktisadi araştırmaları öne çıkarmak, üretim ilişkileri bütünü içersinde ekonomik birimlerin kararlarını ve bu kararların yol açtığı sonuçları analiz edip politika önermelerinde bulunmaktır.

 

VİZYON

Dönüşen ekonomik paradigmaların anlaşılır kılınması ve araçlarının doğru biçimde kavranması için tartışan bir iklim yaratılmasıdır.

 

HEDEFLERİMİZ

1.      Toplumsal bilimler bütünlüğünden hareket eden, matematik, istatistik konularında güçlü bir alt yapıya sahip ve bunu iktisat alanında uygulayabilen,

2.      İktisat alanında tarihsel, kurumsal ve kuramsal birikime sahip, ulusal ve uluslararası sorunları tanımlayabilen ve çözümler üretebilen,

3.      Dönüşen ekonomik paradigmaları takip edebilen ve araçlarını doğru olarak kullanabilen,

4.      Disiplinler arası konularda çalışma yapabilen,

5.      Sürekli öğrenmeyi yaşam ilkesi haline getiren, öğrenme süreçlerini zenginleştiren,

6.      Bilimsel özgürlüğü, akademik özerkliği ve eleştirel düşünceyi destekleyen,

7.      Üretilen bilgiyi toplumla paylaşan,

8.      Toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözeten iktisatçılar yetiştirmek