Hedef ve Görevler

MİSYONU

İş dünyasının yerel, bölgesel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerinde görev alabilecek, analitik esaslara dayalı sezgisel karar verme becerilerine sahip, bir takım içerisinde disiplinler arası çözümler üretebilen, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, çağdaş, özgür ve girişimci mezunlar yetiştirmek. 

VİZYONU

Akademik programını çağdaş, bilimsel ilkeler çerçevesinde yapılandıran, iş dünyasını paydaş olarak kabul eden eşitleri arasında mezunları ve akademik çalışmalarıyla fark yaratan bir bölüm olmak.

 

HEDEFLER

 1. İşletme yöneticiliği yetkinliğine sahip olmak 
 2. İşletme problem analizlerini yapabilmek
 3. Çağdaş yönetim tekniklerini özümsemek
 4. Yenilikçi yaklaşımlarla iş fikirleri üretebilmek
 5. Girişimcilik fikirlerini ticarileştirerek iş modellerine dönüştürebilmek
 6. Disiplinler arası kolektif çalışma yapabilmek
 7. İşletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve insani sorululuklarının bilincinde olmak
 8. İş hayatındaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri izleme ve yönetsel problemlere uyarlama yeteneğine sahip olmak
 9. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
 10. İşletmelerin doğal ve toplumsal çevrelerine karşı sorumluluklarının bilincinde olmak
 11. İşletme fonksiyonlarında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip olmak