BÖLÜM BAŞKANI

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, aktörleri konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kuramları tanıtmak;  AB’nin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konusunda gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.

TM2 puan türünden 3’ü %100 Ösym burslu, 7'si %25 Ösym burslu toplam 33 öğrenci alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, kadrolu tüm öğretim elemanları, öğrencilere eğitimleri süresince akademik danışmanlık hizmeti sunar.

Diğer bölümlerle, ders programının hazırlanması sırasında gözetilen işbirliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün İktisat ve İşletme bölümleriyle çift anadal yapabilme olanağının sağlanmasında da açıkça görülür.

Bölümümüzün lisans derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığı’nda, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde çalışma olanağı bulabilir.

Yrd. Doç. Dr. Cangül ÖRNEK KONU