Hedef ve Görevler

 

MİSYON

Misyonumuz, mevcut uluslararası, bölgesel ve ülkesel politik, ekonomik gelişmeleri araştıran, sorgulayıcı bakan, bilimsel olarak analiz yapabilecek bireyler yetiştirmek; stratejik araştırmalar, yayınlar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanını kapsamlı ve değişik açılardan araştıran, bölgesel uzmanlığa önem veren, dış politika konularına hakim bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

HEDEFLER

 1. Temel uluslararası ilişkiler ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan,
 2. Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendiren, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleyen ve analiz edebilen, tartışmalar yapabilen, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilen,
 3. Uluslararası İlişkilerde yapılar, aktörler ve rol oynayan çeşitli etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilen, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilen,
 4. Uluslararası ilişkiler alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları izleyen,
 5. Disiplinlerarasılığı önemseyen bir anlayışla Uluslararası İlişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilen ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olan
 6. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olan
 7. Alanında edindiği bilgileri ülke ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen,
 8. Bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yapma yoluyla sorumluluk alabilen,
 9. Bir yabancı dili kullanarak uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilen ve meslektaşları ile iletişim kurabilen
 10. Özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan,
 11. Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; bu sorunlar çerçevesinde çözümler üreten; inisiyatif sahibi, ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen,
 12. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olan,
 13. Düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, öğrenciler yetiştirmektir.