DUYURULAR- HABERLER

BÖLÜM BAŞKANI

Gelişmekte olan ülke piyasalarının giderek artan   bir ölçekte gelişmiş pazarlara entegre olabilme ve hatta bu pazarların tamamlayıcı bir parçası olma eğilimi; işletmelerin toplam geliri ve karı en çoklama(maximize etme) ve bu kanaldan da firmanın piyasa değerini ve pazar payını artırma şeklinde özetlenebilecek amaç fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Dünya ticaretinde ticarete konulan tüm engellere(tarife,kota ve ticareti kısıtlayıcı vergi vb.düzenlemelere) rağmen, uluslararası ticaretin ulaştığı yeni boyutlar ve yakalanan dış ticaret hacimleri ve bu değerleri hızlı bir şekilde zorlama ve daha yükseklere taşıma trendi; artık ticaretin ve lojistiğin geleneksel kurallar, eski teknolojiler ve ulaşım-tedarik imkanlarıyla gerçekleştirilmesini imkansız kılmaktadır.

Bu bağlamda; daha önceleri tarifeler, kotalar ve her türlü ticaret engelleri ve bunların teorisi ile ilgilenen Uluslararası İktisat, bugün, konuları arasına Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi yeni kavram ve teknolojileri de katmak zorunda kalmış bulunmaktadır.

Zira halen uluslararası ticaretin ya da başka bir deyimle, mal ve hizmet akımlarının odağında bulunan Türk dış ticaret firmaları, uluslararası ölçekte karşılarına çıkan tüm ulusal ve uluslararası engellere rağmen yeni pazarlar arama ve mevcut olanlarda da varlıklarını arttırma hedeflerinden uzaklaşmamışlardır.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya TAŞEL